საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2022 წლის იანვარი-მაისი

თარიღი: 20 ივნისი 2022