ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-ივნისი

თარიღი: 19 ივლისი 2022

წელი