სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის ივნისი

თარიღი: 20 ივლისი 2022

წელი