საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი - 2022 წლის II კვარტალი

თარიღი: 22 ივლისი 2022