საქსტატის საბჭოს სხდომა (2010 წლის 23 მარტი, 11 საათი)

თარიღი: 22 მარტი 2010

წელი