სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის ივლისი

თარიღი: 19 აგვისტო 2022

წელი