ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის აგვისტო

თარიღი: 2 სექტემბერი 2022

წელი