პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2022 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

თარიღი: 8 სექტემბერი 2022

წელი