სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი, 2022 წლის აგვისტო

თარიღი: 9 სექტემბერი 2022

წელი