ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები - იანვარი-ივნისი 2022

თარიღი: 15 სექტემბერი 2022

წელი