საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2022 წლის იანვარი-აგვისტო

თარიღი: 19 სექტემბერი 2022

წელი