საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - II კვარტალი - 2022

თარიღი: 19 სექტემბერი 2022

წელი