ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის სექტემბერი

თარიღი: 3 ოქტომბერი 2022

წელი