მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის აგვისტო

თარიღი: 4 ოქტომბერი 2022

წელი