დონორთა კონფერენცია მოსახლეობის აღწერის საკითხებზე

თარიღი: 5 ოქტომბერი 2022

საქართველოს მთავრობის, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის (UNFPA) ორგანიზებით მოსახლეობის 2024 წლის საყოველთაო აღწერის ჩატარებასთან დაკავშირებით დონორთა კონფერენცია ჩატარდა. კონფერენციის მიზანი იყო მოსახლეობის აღწერისათვის დონორთა დახმარების მობილიზება და მხარდაჭერის კოორდინაცია. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოში აკრედიტებული საელჩოების, მსოფლიო ბანკის, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა.

 

კონფერენცია გახსნეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა რევაზ ჯაველიძემ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) თურქეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის ოფისების დირექტორმა  ჰასან მოჰთაშამმა.

 

2024 წელს დაგეგმილი საყოველთაო აღწერის ჩატარება, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტატისტიკური ღონისძიება, რომელსაც ქვეყანა ჩაატარებს საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინებით. დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ გვინდა, სახელმწიფოსთან ერთად დონორი ორგანიზაციებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები,“- განაცხადა შეხვედრაზე რევაზ ჯაველიძემ.

 

როგორც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ კონფერენციაზე აღნიშნა,  მოსახლეობის აღწერა ერთ-ერთი მსხვილმასშტაბიანი სტატისტიკური ღონისძიებაა, რომლის დროსაც მიიღება ზუსტი მონაცემები მოსახლეობის რაოდენობის და მისი შემადგენლობის შესახებ, სხვადასხვა  სოციალურ-ეკონომიკური მახასიათებლების მიხედვით.   მისივე თქმით, მოსახლეობის აღწერის ჩატარებისთვის საჭირო ბიუჯეტი 2021-2026 წლებისათვის, დაახლოებით 29 მლნ. ლარს შეადგენს და  დონორთა კონტრიბუცია ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია. 

 

გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) თურქეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის ოფისების დირექტორის, ჰასან მოჰთაშამის განცხადებით, საქართველოს სტატისტიკის სამსახურს აქვს ყველა შესაძლებლობა, კომპეტენცია და უნარი, რათა განახორციელოს ამ სახის სამუშაო მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მისივე თქმით, საქართველოს  მთავრობა კარგადაა მომზადებული მასშტაბური სტატისტიკური ღონისძიების შესასრულებლად.

 

2022 წლის 6 ივნისს, საქართველოს მოსახლეობის აღწერის სამთავრობო საკოორდინაციო კომისიამ დაამტკიცა საქართველოს მოსახლეობის 2024 წლის საყოველთაო აღწერის პროგრამა და მიიღო გადაწყვეტილება მოსახლეობის აღწერის 2024 წლის 14 ნოემბრიდან 19 დეკემბრის პერიოდში ჩატარების შესახებ.

 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეკონომიკურმა და სოციალურმა საბჭომ 2015 წლის 10 ივნისს მიიღო რეზოლუცია, რომლის თანახმადაც, წევრმა სახელმწიფოებმა მოსახლეობის აღწერის 2020 წლის მსოფლიო რაუნდში უნდა ჩაატარონ სულ მცირე ერთი აღწერა საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინებით. მოსახლეობის აღწერის 2020 წლის მსოფლიო რაუნდად განისაზღვრა 2015-2024 წლების პერიოდი.

 

საქართველო, როგორც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა, ითვალისწინებს საერთაშორისო რეკომენდაციებს და გამოთქვამს მზადყოფნას ჩაერთოს მოსახლეობის აღწერის 2020 წლის მსოფლიო რაუნდში.

 

მოსახლეობის აღწერის დროს მიიღება ზუსტი მონაცემები მოსახლეობის რაოდენობის და მისი შემადგენლობის, სხვადასხვა დემოგრაფიული, სოციალურ-ეკონომიკური მახასიათებლების მიხედვით,  როგორც თვითმმართველი ერთეულების, ისე დასახლებების  დონეზე. აღნიშნული ინფორმაცია აუცილებელია ქვეყნის მოსახლეობის დემოგრაფიული ვითარების დადგენის, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრისა და საზოგადოების ინფორმირების მიზნით. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა ასევე წარმოადგენს მნიშვნელოვან წყაროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების შესაფასებლად.

 

აღწერაზე გაწეული დანახარჯებისა და ადამიანური რესურსების ოპტიმალურად გამოყენების მიზნით, სამთავრობო საკოორდინაციო კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, მოსახლეობის აღწერასთან ერთად, სასოფლო-სამეურნეო აღწერის ჩატარების შესახებ. შესაბამისად, სოციალურ და დემოგრაფიულ მონაცემებთან ერთად, შეგროვდება ინფორმაცია შინამეურნეობების სასოფლო-სამეურნეო აქტიურობის შესახებ.

 

გაეროს მოსახლეობის ფონდი, მისი მანდატიდან გამომდინარე, ტექნიკურ დახმარებას უწევს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ჩატარებას მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისმა დახმარება გაუწია 2002 და 2014 წლებში ჩატარებულ საყოველთაო აღწერებს და აგრძელებს ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას 2024 წლის აღწერისათვის. დონორთა შეხვედრა წარმოადგენს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის უმნიშვნელოვანეს ერთობლივ ღონისძიებას 2024 წლის აღწერისთვის დონორთა დახმარების მობილიზებისა და კოორდინაციისათვის.
 

წელი