სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის სექტემბერი)

თარიღი: 10 ოქტომბერი 2022

წელი