საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგები - 2021

თარიღი: 17 ოქტომბერი 2022

წელი