სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის სექტემბერი

თარიღი: 20 ოქტომბერი 2022

წელი