საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი - 2022 წლის III კვარტალი

თარიღი: 24 ოქტომბერი 2022

წელი