ინფლაცია საქართველოში,2011 წლის დეკემბერი

თარიღი: 3 იანვარი 2012