ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, სექტემბერი 2022

თარიღი: 31 ოქტომბერი 2022

წელი