მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის სექტემბერი

თარიღი: 1 ნოემბერი 2022

წელი