ინფლაცია საქართველოში - 2022 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 3 ნოემბერი 2022

წელი