სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის ოქტომბერი)

თარიღი: 10 ნოემბერი 2022

წელი