სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები - (2022 წლის III კვარტალი)

თარიღი: 16 ნოემბერი 2022

წელი