საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

თარიღი: 21 ნოემბერი 2022

წელი