სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 21 ნოემბერი 2022

წელი