ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება - ოქტომბერი 2022

თარიღი: 30 ნოემბერი 2022

წელი