ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები - 2022-2023

თარიღი: 1 დეკემბერი 2022