მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 1 დეკემბერი 2022

წელი