ინფლაცია საქართველოში - 2022 წლის ნოემბერი

თარიღი: 2 დეკემბერი 2022

წელი