სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის ნოემბერი

თარიღი: 20 დეკემბერი 2022