საქსტატი მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე მეთოდებს ნერგავს

თარიღი: 23 დეკემბერი 2022

2023 წლის იანვრიდან საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევას თანამედროვე მონაცემთა შეგროვების ელექტრონული მეთოდით (CAPI) განახორციელებს და ქაღალდის კითხვარებს ჩაანაცვლებს.   ამ მიზნით,  შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის საველე  პერსონალს მიმდინარე კვირაში ფართომასშტაბიანი ტრეინინგი უტარდება.

 

შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევაში მონაცემთა შეგროვების  ახალ მეთოდის დანერგვა  შეამცირებს მონაცემთა დამუშავებისთვის საჭირო დროს, გააუმჯობესებს სტატისტიკური ინფორმაციის ხარისხს და შეამსუბუქებს რესპონდენტის ტვირთს. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქსტატის 150-მდე საველე პერსონალს გამოკვლევის მეთოდოლოგიასა და პლანშეტური კომპიუტერების გამოყენებით მონაცემთა შეგროვების საკითხებზე მიმდინარე კვირაში ტრენინგები უტარდებათ.

 

პლანშეტური კომპიუტერებისათვის პროგრამული უზრუნველყოფა მსოფლიო ბანკის პროგრამული პროდუქტის „Survey Solution“-ის გამოყენებით შეიქმნა.

 

2023 წლიდან საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური  ყველა სტატისტიკურ გამოკვლევას მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე  ელექტრონული მეთოდით (CAPI) განახორციელებს.  აღსანიშნავია, რომ CAPI  მეთოდით მონაცემთა შეგროვება საქსტატმა  სხვადასხვა სტატისტიკურ გამოკვლევებში 2018 წლიდან ეტაპობრივად  მოახდინა და მისი გამოყენება დღემდე წარმატებით ხორციელდება სხვადასხვა გამოკვლევის ფარგლებში. მომავალი წლის იანვრიდან კი ის სრულად ჩაანაცვლებს ქაღალდის კითხვარებს.