საქსტატში მრჩეველთა საბჭოს სხდომა ჩატარდა

თარიღი: 29 დეკემბერი 2022

დღეს საქსტატის მრჩეველთა საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. საქსტატის მრჩეველთა საბჭო 14 წევრისგან შედგება და მის შემადგენლობაში შედიან აკადემიური წრეების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, საჯარო და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და ექსპერტები.

 

უწყებაში გამართულ შეხვედრაზე საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა და ამავდროულად მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარემ გოგიტა თოდრაძემ საბჭოს წევრებს პრეზენტაციის სახით საქსტატში 2022 წელს განხორციელებული ღონისძიებები და 2023 წელს დაგეგმილი აქტივობები გააცნო. სხდომაზე, საბჭოს წევრები ასევე გაეცნენ ისეთ მნიშვნელოვან თემებს როგორიცაა: 2023 წლის სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამა და საქსტატის 2023 წლის ბიუჯეტი.

 

საქსტატის მრჩეველთა საბჭო საკონსულტაციო ორგანოა. მის ფუნქციებს წარმოადგენს - საქსტატისათვის სტატისტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევა, სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამის პროექტის ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება, სტატისტიკურ საქმიანობაში გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის ანალიზი და საქსტატის საბჭოსათვის წინადადებების მომზადება, სტატისტიკური მეთოდების განხილვა და მის სრულყოფასთან დაკავშირებით საქსტატის საბჭოსათვის კონსულტაციის გაწევა და სხვა.