ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება - ნოემბერი 2022

თარიღი: 30 დეკემბერი 2022