ინფლაცია საქართველოში - 2022 წლის დეკემბერი

თარიღი: 3 იანვარი 2023

წელი