სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის დეკემბერი

თარიღი: 20 იანვარი 2023