საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი - 2022 წლის IV კვარტალი

თარიღი: 23 იანვარი 2023