შემცირდა ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემების გამოქვეყნების ვადები

თარიღი: 20 იანვარი 2012

წელი