სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლის IV კვარტალი)

თარიღი: 16 თებერვალი 2023

წელი