მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2022 წლის IV კვარტალი და 2022 წელი (წინასწარი)

თარიღი: 16 თებერვალი 2023