სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2022 წლის IV კვარტალი)

თარიღი: 20 თებერვალი 2023