სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი)

თარიღი: 20 თებერვალი 2023