ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის თებერვალი

თარიღი: 2 მარტი 2023