საწარმოთა საქმიანობის შედეგები 2022 წელი IV კვარტალი

თარიღი: 6 მარტი 2023