2011 წლის დეკემბრის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება

თარიღი: 30 იანვარი 2012