მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის იანვარი)

თარიღი: 9 მარტი 2023