პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 2022 წელი (წინასწარი)

თარიღი: 10 მარტი 2023