სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი საქართველოში (თებერვალი 2023)

თარიღი: 10 მარტი 2023