საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2022 წელი IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

თარიღი: 21 მარტი 2023

წელი